Dovolenka 26.7-6.8.2021

 V akútnych prípadoch zastupuje ortopedická ambulancia Ortopedického oddelenia FNsP Nové Zámky a ambulancia MUDr. Jána Kanása