Dovolenka 27.7.-7.8.2020

V akútnych prípadoch zastupuje MUDr. Kanás a MUDr. Fenyvesi

Dovolenku si overte na stránke www.e-vuc.sk