Dovolenka 13.9., 17.9., 20.9.2021

V akútnych prípadoch zastupuje ortopedická ambulancia MUDr. Fenyvesi a MUDr. Kanás /Kapisztóryho 5/